Proyazar.com Jr. Php, Java, C/C++ Developer & Kişisel blog yazarı

Başkanlık sistemi nedir? Başkanlık sistemi nasıl olacak? Madde madde detaylı başkanlık sistemi..

Gündemi fazlasıyla meşgul eden bir konu olan Başkanlık sistemine sizinle birlikte değineceğim dostlar.. 16 Nisan’da reşit olan bireyler oy kullanacaklar. Bir çoğunuz kararını maddelerin içeriklerine hiç bakmadan vermişlerdir bile. Peki doğru karar nedir? Dilerseniz taraftar, fanatik ruhumuzu bir kenara bırakalım biraz mantıksal yaklaşalım ve ülkemizin geleceğini düşünelim.. Unutmayın bu ülke hepimizin, başka bir Türkiye yok!

Başkanlık sistemi, devlet yönetiminde tek bir kişinin başkanlığında hükûmet etme ve devleti yönetme esasına bağlı siyasi sistemdir. Ayrıca başkanlık sisteminde yasamanın yürütmeyi fesh etme yetkisi yoktur.

Yasama, yürütme ve yargı organları arasında kesin bir ayrıma ve dengeye dayanan, yasama ve yargı organlarının demokratik denetimi içinde, yürütmenin iktidar olanaklarını genişleten bir hükûmet sistemidir. Ayrıca başkanlık sisteminin başına devlet başkanı denir.

Peki Başkanlık sisteminin maddeleri nedir?

1. Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e iniyor
• Gençlere siyasette alan açılacak.
• Gençlerin bakış açısı daha fazla siyasete yansıyacak.
• Siyasete hareket gelecek.
• Gençler erken yaşlarda siyasi tecrübe sahibi olacak.

2. Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor
• Bu düzenlemeyle temsiliyet genişleyecek, artan nüfusun Mecliste temsili sağlanacak.
• Vatandaş kendi ilinde daha fazla temsilciye sahip olacak.

3. Meclis güçleniyor kanunları hükümet değil milletvekilleri teklif ediyor
• Kanun yapımında Meclis iradesi ön plana çıkıyor.
• Meclis’in bilgi edinme ve denetim yolları korunuyor. Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru yöntemleri geçerliliğini sürdürüyor.
• Yazılı soruya hükümet üyeleri tarafından 15 gün içinde cevap verilmesi anayasal hüküm haline getiriliyor.
•Meclis kanunu salt çoğunlukla aynen kabul edip tekrar gönderebiliyor.

4. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Meclis genel seçimi 5 yılda bir aynı gün yapılıyor
• Meclis seçimleri 4 yılda birden 5 yılda bire çıkıyor.
• Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki turlu doğrudan seçim sistemi uygulanıyor.
• Bu yolla 5 yıllık kesintisiz istikrar dönemleri geliyor.
• Halkın gündemi sürekli seçimlerle meşgul edilmiyor.
• Erken seçim ihtimali azalıyor, kriz çözme ve uzlaşma kültürü ön plana çıkıyor.

5. Cumhurbaşkanı veya Meclis seçimi yenileme kararı verirse, iki seçim aynı anda gerçekleşiyor
• Cumhurbaşkanı’na ve Meclis’e, seçimleri yenileme yetkisi tanınıyor.
• Cumhurbaşkanı seçim kararı alabiliyor. Aynı şekilde Meclis de beşte üç çoğunlukla seçim kararı alabiliyor.
• İki seçim birlikte yapılıyor.
• Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa kendi süresini de kısaltmış oluyor.

6. Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişiği kesilmiyor
• Milletin doğrudan Cumhurbaşkanı’nı seçmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı’nın siyasi sorumluluğu doğuyor.
• Partili Cumhurbaşkanlığı ile siyaset daha samimi ve reel bir zemine kavuşmuş oluyor.
• Parti kurulları ve kanalları Cumhurbaşkanlığı makamının halkla iletişimini ve ortak akıl ile politika oluşturmasını kolaylaştırıyor.
• Bu durum siyaset üstü konularda tüm partilerle çalışmaya engel olmuyor.
• Dolayısıyla seçime partili olarak girip seçilen Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişiğinin kesilmesi gerçekçi değildir.

7. Cumhurbaşkanı’na kararname çıkarma yetkisi veriliyor
• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde çift başlılık ortadan kalkacağı için, şu an Bakanlar Kurulu’nda olan kararname çıkarma yetkisi, hükümetin başı olan Cumhurbaşkanı’na devrediliyor.
• Temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevler konusunda kararname çıkaramıyor.
• Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda kararname çıkaramıyor.
• Kanunda açıkça düzenlenen konularda kararname çıkaramıyor.
• Kararname ile kanunlar çeliştiğinde, kanun hükümleri uygulanıyor.
• Meclisin aynı konuda kanun çıkarması durumunda kararname hükümsüz hale geliyor.

8. Üst düzey kamu görevlilerini Cumhurbaşkanı atıyor
• Cumhurbaşkanı üst düzey kamu görevlilerini kararnameyle atıyor ve görevden alıyor.
• Yeni yönetim işbaşına geldiğinde, hızla kendi ekibini kurup icraata başlama imkânınına sahip oluyor.
• Atamalarda bürokratik gecikmeler ortadan kalkıyor.
• Performansa dayalı görev değişiklikleri hızla yapılabiliyor.

9. Kurumlar ile ilgili idari düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılıyor
• Kurumların yapısal dönüşümleri, benzer iş yapan birim veya kurumların birleşmesi kolaylaşıyor.
• Günümüz hız çağı. Yeni teknoloji ve uygulamaların gerekli kıldığı kurumlar hızla hayata geçiriliyor.
• Kurumsal düzenlemeler ile uğraşmayan Meclis, esasa ilişkin konulara ve kanun yapımına daha fazla zaman ayırabiliyor.

10. Sorumlu Cumhurbaşkanlığı geliyor
• Cumhurbaşkanı’nın “sorumsuzluğu” ortadan kalkıyor, yani “yetkili ama sorumsuz” olmaktan çıkıyor.
• Cumhurbaşkanı’na denetim ve cezai sorumluluk geliyor.
• Cumhurbaşkanı şu anki anayasaya göre Meclisin dörtte üç oyuyla yalnızca vatana ihanetten yargılanabiliyor.
• Şimdi ise hakkında herhangi bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabiliyor.
• Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Meclise ve millete karşı sorumlu oluyor.
• Bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler yargı denetimine tabii değildir.

11. Bütçe hazırlama ve sunma yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor
• Bütçe kanunu teklifini hazırlayıp Meclise sunma yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor.
• Bunun dışında kanun teklifi verme ve yapma yetkisi Meclis’te.
• Bütçe Kanunu ile Kesin Hesap Kanunu aynı maddede birleştiriliyor, Meclis’te birlikte görüşülüp karara bağlanıyor.
• Bütçe kanunu Mecliste onaylanmazsa, öncelikle geçici bütçe hazırlanıyor. Bu da olmazsa, bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konuyor.

12. Sıkıyönetim kalkıyor, OHAL yeniden düzenleniyor
• Sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor.
• Olağanüstü Hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuçları ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden tanımlanıyor.
• Mevcut sistemde Bakanlar Kurulu yetkisinde olan OHAL ilanı, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı’na veriliyor.
• OHAL ilanı aynı gün Meclisin onayına sunuluyor.
• Meclisin OHAL’i uzatma, kısaltma ya da kaldırma yetkisi bulunuyor.
• Bu dönemde çıkan kararnameler üç ay içinde meclis tarafından onaylanmaz ise hükümsüz kalıyor.
• Cumhurbaşkanı OHAL ilanını ve OHAL kararnamelerini Meclisin onayına sunduğu, Meclisin OHAL’i uzatma, kısaltma ya da kaldırma yetkisi de olduğu için, Meclisin bu konudaki denetleme gücü ve sorumluluğu ön plana çıkıyor.
• OHAL de olsa seçim süreci tamamen YSK’nın denetiminde gerçekleşiyor.

13. Yargının bağımsızlığı ifadesine “tarafsızlığı”da ekleniyor
• Yargının bağımsız olması yetmez, tarafsız da olması gerekir.
• Tarafsızlığı anayasal hüküm haline getiriliyor
• Anayasaya eklenen bu ibare yargıya olan güveni arttırıyor.
• İleride yapılacak yargı düzenlemelerinde esas kabul edilecek.

14. Yargı sivilleşiyor
• Askeri yargı tümüyle kaldırılıyor. Sadece disiplin mahkemelerine izin veriliyor.
• Askeri mahkemeler sadece savaş halinde kurulabiliyor.
• Yargıda birlik geliyor. Asker ve sivil ayrımı ortadan kalkıyor. Vatandaşların hepsi aynı yargı kurumlarına tabi oluyor.

15. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na yeni düzenleme geliyor
• HSYK’nın yapısı ve seçim yöntemi değişiyor, adı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) oluyor.
• Üye sayısı 22’den 13’e, daire sayısı 3’ten 2’ye düşüyor.
• Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın mevcut durumu korunuyor.
• HSK’nın 4 üyesi, mevcutta olduğu gibi Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.
• HSK’nın çoğunluğunu oluşturan 7 üye ilk kez Meclis tarafından, nitelikli çoğunluk ile seçiliyor.
• Meclise üye seçimi düzenlemesiyle demokratik meşruiyet güçlendiriliyor.
• Yargı kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve gruplaşma son buluyor, Meclisin iradesi öncelik kazanıyor.
• Yeni düzenlemeyle FETÖ tipi yapılanmaların HSK’ya etki etme imkanı ortadan kaldırılıyor.

Evet başkanlık sisteminin ne olduğunu açıkladık, 15 maddeyi detaylı bir şekilde inceledik.. Peki şimdi kararınız belirginleşti mi? Fikriniz değişti mi? Tekrar söylüyorum dostlar, fanatik ve taraftar ruhumuzu bir kenara bırakma vakti geldi. Vakit birlik olma vaktidir arkadaşlar, vakit gerçekten hür olma vaktidir.

Lütfen oyunuzu akıllı kullanın dostlar, oyuna gelmeyin. Unutmayın; başka bir Türkiye yok!

Kaynaklar

  1. Ertan dedi ki:

    Hayır diyenlere sadece 10 maddeyi okuması yeter evet demek için. İnşallah okurlar..

  2. Ertan dedi ki:

    Seçim nasıl olacak peki. Ak Partinin alında RTE Mhp de Bahçeli Mi yazacak.. Tek sandık mı 2 sandık mı konacak önümüze. Hükümet için MHP yi Başkanlık için RTE seçebilecekmiyiz. İlk turda %50 alan olmazsa ikinci turda en yüksek oyu alan (rte ve KK olursa ki yüksek ihtimal) ikisi yeniden seçime girecekte MHP ne olacak. Evet diyerek kendilerini devre dışı bırakmış olmayacaklar mı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2016-2017 Proyazar.com. Mehmet Toprak Jr. WP, Php, Java, C/C++ Developer & Kişisel blog yazarı
  • Sitemap Valid css Valid html Gtmetrix Google pagespeed C99 shell Beylikdüzü Spor Salonu
  • we love WP