Proyazar.com Jr. Php, Java, C/C++ Developer & Kişisel blog yazarı

Veri Tipleri ve Değişken Kavramları Nelerdir?

Genel olarak her program, “Veri girişi, işlem veya Hesaplamalar ve Veri Çıkışı” olmak üzere üç aşamadan/bölümden oluşur.

Veri girişi (Program girdisi): Değişkenlerin ve veri tiplerinin tanımlandığı, değişkenlere başlangıç değerlerinin atandığı kısımdır.

İşlem veya hesaplamalar; Programa veri girişi yapıldıktan sonra gerekli işlem ve hesaplamaların yapıldığı, girdilerden çıktıların üretildiği kısımdır. Kodlamaya geçmeden önce programda ne tür bir işlem veya hesaplama yapılacağı problemin doğasına uygun olarak algoritmada belirtilmelidir.

Veri çıkışı (Program çıktısı); Programdan elde edilecek bilginin daha doğrusu beklenen çıktının sunulduğu kısımdır. Program çıktısında, çıkış verisinin içerdiği ve formatı önemlidir. Çıkış verisinin içeriği elde edilen veya edilecek bilgiyi, formatı ise çıkış içeriğinin sunum şeklinin gösterir. Program çıktısı olarak ne elde edeceğimizi (programdan sonuç olarak ne beklediğimizi) iyi bilmemiz gerekir ki programın doğru sonuç üretip üretmediğini test edelim.

Algoritması İşlem Adımı
1. Başla

2. Tanımlama Alanı (int a; gibi)

2. Gir, karenin bir kenarını (a);

Tanımlama Alanı: Değişken tanımlamalarının ve başlangıç değer aktarımının yapıldığı yerdir.

Veri girişi: Veri girişi için bir karenin bir kenarının uzunluğunun girilmesi yeterlidir.

Gir karenin bir kenarını (a=…;) veya {int a=5; gibi}

3. Hesapla, Karenin Alanını;

{Alan=a*a;}

İşlem ve hesaplamalar: Bu aşamada karenin alanının hesaplanması gerekir. Karenin alanı bir kenarının karesinin alınması (a*a) ile elde edilir.

Hesapla alanı {Alan=a*a;}

4. Yaz, Alan değerini

{Alan;}

Veri Çıkışı; Çıkış aşamasında ekranda görülecek ifade ve değerler ile bunların gösterim biçimini planlarız.

Yaz “Karenin Alanı=”, Alan;

5. Dur Programı sonlandıran bir komut (return 0;) veya kod bloğunun kapatma parantezi } yazılır.

Bu örnekte de görüleceği üzere en basit bir program;

 • Komutlar (Türkçesi: ‘Yaz’, İngilizcesi ‘printf’ gibi),
 • Mesajlar (“Karenin Alanı=”, gibi),
 • Değişken ve veri tipleri (int a, b gibi),
 • İşlem operatörlerinden (‘=’, ‘*’ gibi) oluşmaktadır.

Programlama dillerine göre bu kavramların sunumu, yazım formatı değişebilir. Şimdi bu detayları birlikte daha detaylı inceleyelim.

Veri Tipleri

Veri tipi (data type) program içinde kullanılacak değişken, sabit, fonksiyon isimleri gibi tanımlayıcıların tipini, yani bellekte ayrılacak bölgenin büyüklüğünü, belirlemek için kullanılır. Bir programcı, bir programlama dilinde ilk olarak öğrenmesi gereken, o dile ait veri tipleridir. Çünkü bu, programcının kullanacağı değişkenlerin ve sabitlerin sınırlarını belirler. C programlama dilinde dört tane temel veri tipi bulunmaktadır. Bunlar:

 • char
 • int
 • float
 • double

Fakat bazı özel niteleyiciler vardır ki bunlar yukarıdaki temel tiplerin önüne gelerek onların türevlerini oluşturur. Bunlar:

 • short
 • long
 • unsigned

Bu niteleyiciler sayesinde değişkenin bellekte kaplayacağı alan isteğe göre değiştirilebilir. Kısa (short), uzun (long), ve normal (int) tamsayı arasında yalnızca uzunluk farkı vardır. Eğer normal tamsayı 32 bit (4 bayt) ise uzun tamsayı 64 bit (8 bayt) uzunluğunda ve kısa tamsayı 16 biti (2 bayt) geçmeyecek uzunluktadır. İşaretsiz (unsigned) ön eki kullanıldığı taktirde, veri tipi ile saklanacak değerin sıfır ve sıfırdan büyük olması sağlanır. İşaretli ve işaretsiz verilerin bellekteki uzunlukları aynıdır. Fakat, işaretsiz tipindeki verilerin üst limiti, işaretlinin iki katıdır.

Kısa ve uzun tamsayı tutacak tanımlayıcılar için int anahtar kelimesinin yazılmasına gerek yoktur.
short s; /* short int s; anlamında */
long k; /* long int k; anlamında */

Bir C programı içerisinde, veri tiplerinin bellekte kapladığı alan sizeof operatörü ile öğrenilebilir. İlgi cekici olan, bu alanların derleyiciye ve işletim sistemine bağlı olarak değişiklik göstermesidir. Program 2.1’de, sizeof operatörü kullanılarak, veri tiplerinin bellek uzunlularının nasıl ekrana yazdırılacağı gösterilmiştir. Programın çıktısı, farklı derleyiciler ve işletim sisteminde denendiğinde bu durum daha iyi anlaşılır.

Değişkenler

Değişkenler bilgisayarın geçici belleğinde bilginin saklandığı gözlere verilen sembolik adlardır. Bir C programında, bir değişken tanımlandığında bu değişken için bellekte bir yer ayrılır. Her değişkenin tuttuğu değerin nasıl bir veri olduğunu gösteren bir veri tipi vardır.

C programlama dilinde, değişkenler ve sabitler programın başında bulunmalıdır. Bazı uygulamalarda değişkenin bir başlangıç değerinin olması istenir. Böyle durumlarda değişken bildirilirken başlangıç değeri verilebilir. Örneğin:

char isim=’X’, z; /* değer atamak zorunlu değil */
int sayi=0, n;
float toplam=0.0, sonuc=22.14;

Değişken isimleri verirken bazı kurallara uymak zorunludur. Bunlar:

 • Değişken adları en fazla 32 karakterden oluşabilir. 32 karakterden uzun değişken adları ilk 32 karakteri değerlendirilir. Geriye kalan karakterler işleme tabi tutulmaz.
 • Değişken adları ingiliz alfabesinde bulunan karakterler (A-Z) veya (a-z) yada rakamlar (0-9) ile yazılmalıdır. Türkçe karakterler, özel karakter veya boşluk karakteri kullanılamaz.
 • Değişken adları herhangi bir rakam ile başlayamaz. Ilk karakter bir harf olamalıdır. Sonrakiler rakamlardan oluşabilir.
 • Aşağıda verilen kelimeler ANSI C ‘nin anahtar kelimeleridir (key words) ve değişken ismi olarak kullanılamaz.

Bu kurallara göre aşağadaki değişken (sabit, fonksiyon) adlarının geçerliliğini inceleyiniz.

Değişken/Sabit/Fonksiyon/Yapı Adı   Geçerlilik   Açıklama
asal   geçerli   –
Momentum   geçerli   –
ivme   geçerli   –
olasilik   geçerli   –
IsikHizi   geçerli   –
isik_hizi   geçerli   Alt çizgi karakteri   ‘_’   kullanılabilir
isik hizi   geçersiz   Boşluk karakteri kullanılamaz
ışık_hızı   geçersiz   Türkçe karakter kullanılamaz
1Bit   geçersiz   rakam ile başlanamaz
typedef   geçersiz   Anahtar kelimelerden birisi kullanılamaz

Sabitler

Sabit bildirimi, başlangıç değeri verilen değişken bildirimi gibi yapılır. Ancak, veri tipinin önüne const anahtar sözcüğü konmalıdır. Örneğin:

   const float  PI = 3.142857;
   const double NOT= 12345.8596235489;
   const int   EOF= -1;
   const char[] = "devam etmek için bir tuşa basın...";

gibi sabit bildirimleri geçerli olup bunların içerikleri program boyunca değiştirilemez. Yalnızca kullanılabilir. Genellikle, sabit olarak bildirilen değişken isimleri büyük harflerle, diğer değişken isimlerinin ise küçük harflerle yazılması (gösterilmesi) C programcıları tarafından geleneksel hale gelmiştir.

Birçok C programında sabitler #define önişlemci komutu ile de tanımlandığını görebilirsiniz. Bu komutla sabit bildirimi, bir program parçasına ve makro fonksiyon tanımlaması yapılabilir. Bir program geliştirilirken simgesel sabitlerin kullanılması programın okunurluğunu arttırır ve bazen gerekli de olabilir. Aşağıda verilen simgesel sabit bildirimleri geçerlidir.

Değişken Bildirim Yerleri ve Türleri

Yerel (local) Bildirim;

Yerel değişkenler kullanıldığı fonksiyon içerisinde bildirilir. Yalnızca bildirildiği fonksiyon içerisinde tanınır ve kullanılabilir.

int topla(int a,int b)
{
/* yerel (local) değişken c nin bildirimi */
int c;
c = a + b;
return c;
}

Genel (general) Bildirim;

Genel değişkenler bütün fonksiyonların dışında bildirilir. Bir değişken program boyunca sürekli olarak kullanılıyorsa genel olarak bildirilmelidir.

#include

void karesi();

/* m ve n global tip değişkendir.
Bu iki değişken tüm program boyunca kullanılmaktadır. */

int m,n;

main()
{
m=7;
karesi();
printf(“%d nin karesi %d dir”,m,n);
}

void karesi(){
n = m*m;
}

Yararlanılan Kaynaklar;

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2016-2017 Proyazar.com. Mehmet Toprak Jr. WP, Php, Java, C/C++ Developer & Kişisel blog yazarı
 • Sitemap Valid css Valid html Gtmetrix Google pagespeed C99 shell Beylikdüzü Spor Salonu
 • we love WP